Motolice jsou úspěšnou a rozšířenou skupinou parazitů člověka a zvířat. Jejich životní cykly jsou však často komplikované a zahrnují několik ontogenetických stadií i obligátních hostitelů. Pro přenos z hostitele na hostitele mohou motolice využívat potravní řetězce; někdy za tímto účelem ovlivňují i chování napadeného hostitele. Některé skupiny motolic na potravní řetězce nespoléhají a jejich stadia ve vnějším prostředí aktivně vyhledávají hostitele pomocí receptorů. Úspěšným nalezením hostitele však "boj o přežití" nekončí – motolice musí rychle reagovat na vnitřní prostředí hostitele, zejména zvládnout zpracování živin a odvrátit útok jeho imunitního systému.

Trematodes are widespread group of hu­man/animal parasites. Their life cycles are complex and comprise several developmental stages and obligatory hosts. Food chains are frequently used by trematodes for host-to-host transmission; for this purpose host behavior is sometimes influenced by these pa­rasites. Some trematodes produce actively swimming larvae that are able to identify hosts in the outer environment. Host-reco­gnition and -invasion must be accompanied by subsequent rapid morphological, physiological and other changes in trematodes, in order to acquire host nutrients, prevent host immune attack and the like.