Jeden z celosvětově i na našem území nejpočetnějších řádů hmyzu zahrnuje velmi zajímavé živočichy s různými životními strategiemi. Parazitismus patří mezi ty nejrozšířenější a existuje spousta typů, doprovázených velmi zajímavými specializacemi a koevolucemi s hostiteli. Mezi obecně nejznámější skupiny blanokřídlých patří žahadloví – vosy, včely, kutilky, mravenci. Kromě parazitoidů, kteří byli poprvé popsáni právě z řad blanokřídlých, se zde setkáváme i s kleptoparazity a sociálními parazity. Podrobné popisy strategií a jejich evoluce jsou často přímo fascinující.

Hymenopterans are one of the largest insect groups and contain many interesting spe­cies with various life-strategies including parasitism. The Aculeata (wasps, bees, ants etc.) is the best known group of Hymenoptera. Although parasitoids are very common, cleptoparasites and social parasites should also be mentioned.