Čeští parazitologové realizují nejintenzivnější výzkum rybích parazitů na africkém kontinentě, přičemž nejrozsáhlejší projekt je zaměřen na jezero Turkana v Keni a povodí Nilu v Súdánu. Nyní izolované povodí jezera Turkana, nejslanějšího velkého jezera Afrického riftu bývalo do doby před 3 000 lety součástí Nilu. Jeho přírodní podmínky se navíc podobají situaci, v níž se africká povodí ocitala v suchých obdobích pleistocénu. Taxonomicky různorodá společenstva ryb a jejich parazitů tak při srovnání s mateřským povodím Nilu představují model pro objasnění evoluce sladkovodních organismů v kontinentálním měřítku. Tento předpoklad je potvrzován naším výzkumem, jehož některé výsledky jsou představeny.

Czech parasitologists are conducting the most intensive fish parasitology research on the African continent. The main project focuses on Lake Turkana (Kenya) and the Sudanian portion of the Nile basin. Turkana used to be a part of the Nile basin as recently as 3 000 years ago. Its environmental conditions resemble those which affected African basins during the dry periods of the Pleistocene. Taxonomically diverse communities of fish and their parasites provide a model for the elucidation of the evolution of freshwater organisms on a continental scale.