Lacandonia schismatica (Triuridaceae) je drobná nezelená, mykoheterotrofně vyživovaná bylina, která patří mezi nejzajímavější kvetoucí rostliny, s kterými se vůbec můžeme setkat. Je to jeden ze zástupců řádu Pandanales v Mexiku a již před více než 20 lety vyvolal její objev velice živou diskuzi nad jejím vzhledem, původem i fylogenetickou příslušností. Nejvýraznějším rysem této rostliny je jedinečná stavba květů, u které se setkáváme s neočekávaným obráceným pořadím samčích a samičích rozmnožovacích orgánů. S tím souvisí i řada dalších změn v jejím reprodukčním chování, od struktury DNA v buňce až k opylení.

Doporučená litaratura:
Agredano-Moreno L. et al. (1994). Cytochemical and immunocytochemical study of nuclear structures of Lacandonia schismatica. Biol. Cell. 82: 177-184
Agredano-Moreno L. and Jiménez-García J. (2000). New evidence that Lacandonia granules are ultrastructurally related to perichromatin and Balbiani ring granules. Biol. Cell. 92: 71-78
Ambrose B. A. et al. (2006). Comparative developmental series of the Mexican Triurids support a euanthial interpretation for the unusual reproductive axes of Lacandonia schismatica (Triuridaceae). Am. J. Bot. 93 (1): 15–35
Davidse G. and Martinez E. S. (1990). The Chromosome Number of Lacandonia schismatica (Lacandoniaceae). System. Bot. 15 (4): 635-637
Gandolfo M.A., Nixon K.C., and Crepet W.L. (2002). Triuridaceae fossil flowers from the upper cretaceous of New Jersey. Am. J. Bot. 89 (12): 1940–1957
Jiménez-Ramírez J. et al. (2002). Lacandonia granules are present in Ginkgo biloba cell nuclei. Biol. Cell. 94: 511–518
Marquez-Guzman J. et al. (1989). Anatomia Reproductiva de Lacandonia schismatica (Lacandoniaceae). Annals Missouri Bot. Garden 76 (1): 124-127
Marquez-Guzman J. et al. (1993). Pollen Development and Fertilization in Lacandonia schismatica (Lacandoniaceae). Annals Missouri Bot. Garden 80 (4): 891-897
Rudall P.J. et Bateman R. M. (2006). Morphological Phylogenetic Analysis of Pandanales: Testing Contrasting Hypotheses of Floral Evolution. Systematic Botany 31 (2): 223–238
Vazquez-Santana S. et al. (1998). Ovule and Seed Development of Lacandonia schismatica (Lacandoniaceae). Am. J. Bot. 85 (3): 299-304

Dokumentární film: „Lacandonia schismatica – un acercamiento a su investigación, CONABIO, Mexico D.F. 2006.

Lacandonia schismatica (Triuridaceae, Pandanales) is a small, myco-heterotrophic plant with a unique flower structure. Its discovery in Mexico 20 years ago has stimulated many scientific controversies about its morphology, origin and phylogeny. The most re­markable characteristic is the inverse po­sition of male and female reproductive or­gans in the flower. This is associated with other peculiarities, such as the unique DNA organization in the cell and pollination biology.