Parazitické rostliny představují velmi specifickou skupinu v rámci rostlinné říše, jejíž zástupci jsou jinak autotrofní. V průběhu evoluce vynalezly tyto rostliny mnoho způsobů parazitismu na zdrojích, strukturách a službách, ve kterých využívají jiných rostlin, hub nebo dokonce živočichů. V článku jsou definovány jednotlivé funkční skupiny parazitických rostlin a stručně popsána jejich biologie.

Parasitic plants present a very specific group among otherwise autotrophic representatives of the plant kingdom. During evolution, these plants invented different ways of parasitism on resources, structures and services, exploiting other plants, fungi and even animals. Individual functional groups of parasitic plants together with their biology are described in the article.