Metagenomické analýzy prostředí ukázaly netušenou proměnlivost mikroorganismů. Symbiotické mikroorganismy eukaryotických hostitelů jsou významnou složkou živého mikrosvěta. Jedinečný ekosystém tvoří baktérie lidské kůže a sliznic. Jsou to většinou komenzálové, kteří jsou rozpoznáváni imunitním systémem bez zánětové odpovědi. Ve skutečnosti ho tyto mikroby udržují ve stavu pohotovosti, chrání organismus před průnikem patogenů a posilují imunitní mechanismy. Jejich prospěch vedl ke komerčnímu využití některých bakteriálních kmenů označovaných jako probiotika.

Symbiotic microorganisms of eukaryotes are a very important constituent of the microbial world. A unique ecosystem is formed by bacteria in human skin and mucus, mostly commensals, which are recognized by the immune system without inflammatory responses. Actually, they maintain the alert state, protect against colonization by transitional pathogens and reinforce im­munity. Their beneficial effects have resulted in the commercial production of several bacterial strains known as probiotics.