Introdukce nepůvodních druhů ryb má celosvětově dlouhodobou tradici, ale ne všechny zavlečené druhy jsou schopny v novém prostředí vytvořit stálé populace. Při introdukci organismů do nového prostředí dochází také k zavlečení jejich parazitů. Druhová početnost parazitů však bývá nižší než v původní oblasti hostitele. Severoamerická ryba slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus) se v Evropě dokázala rozšířit téměř po celém kontinentu. V průběhu opakovaných introdukcí došlo k zavlečení sedmi druhů žábrohlístů, slunečnice však také v Evropě přejala některé místní parazity.

The introduction of non-native species has a worldwide long-term tradition, but only a few species are able to establish in the new area. Parasites are also frequently introduced together with their hosts. The North American fish Lepomis gibbosus has established itself in almost all European countries. Se­ven monogenean parasites were trans­ported with the fish host, moreover, L. gibbosus accepted some of the local parasites.