Parazitický způsob života je v přírodě nesmírně rozšířený a parazitismus jako takový je nesmírně zajímavý jev. Mezi zajímavé problémy spojené s parazitismem patří například efekt drogového dealera, efekt mafie a manipulační aktivita parazitů. Paraziti výrazně ovlivňují globální biodiverzitu.

Seznam citované literatury:
Berdoy M., Webster J. P., Macdonald D. W. (2000). Fatal attraction in Toxoplasma-infected rats: a case of parasite manipulation of its mammalian host. Proceedings of the Royal Society (London), Series B. 267:267
Flegr J. (1997). Two distinct types of natural selection in turbidostat-like and chemostat-like ecosystems. J. Theor. Biol. 188: 121-126
Flegr J., Havlíček J., Kodym P., Malý M., Šmahel Z. (2002). Increased risk of traffic of traffic accidents in subjects with latent toxoplasmosis: a retrospective case-control study. BMC Infectious Diseases 2: 1-6

The parasitic lifestyle is very common in nature and the parasitism itself, including the Drug Dealer Effect, Mafia Effect and Ma­nipulation Activity of certain parasites. Among other things parasites have an significant impact on global biodiversity.