Přežití kriticky ohroženého západního poddruhu antilopy Derbyho se neobejde bez zásahu člověka. Unikátní populace v záchovném oborovém chovu, který probíhá v Senegalu pod odborným vedením českých badatelů, se úspěšně rozrůstá. Náš tým zajišťuje management chovu s ohledem na individuální znalost zvířat, demografické a genetické parametry populace a vytváří dlouhodobou strategii pro zachování tohoto vzácného genofondu.

Survival of the critically endangered western subspecies of Derby eland cannot succeed without human intervention. The unique population in a conservation breeding programme running in Senegal under the professional leadership of Czech researchers is successfully increasing. Our team provides breeding management involving individual knowledge of all the animals and the demographic and genetic parameters of the population and it draws up the long-term strategy for its conservation.