Základní tok genetické informace, plynoucí od DNA přes RNA do bílkovin, představuje základní dogma molekulární biologie. Editování RNA je proces, během něhož dochází ke změnám pořadí nukleotidů v RNA molekule, které nejsou specifikovány v příslušné sekvenci DNA. Tento v eukaryotickém světě značně rozšířený proces byl poprvé nalezen v parazitickém prvoku Trypanosoma brucei, který u člověka způsobuje spavou nemoc. Níže popisujeme historii poznávání editování RNA u trypanozom a stručně se zmiňujeme i o dalších formách editování u jiných organismů.

The information flow from DNA via RNA to proteins is the central dogma behind molecular biology. RNA editing is the process whereby the sequence of nucleotides is changed in a way that is not specified by the DNA sequence in question. This process is quite frequent in the eukaryotic world and was described for the first time in the parasitic protist Trypanosoma brucei, the causative agents of human sleeping sickness. Below we describe how RNA editing was found in these flagellates and also briefly mention different types of RNA editing described in other organisms.