Díky běžným druhům ptáků můžeme studovat procesy, které v naší přírodě ovlivňují biologickou rozmanitost. Představujeme způsob, jakým se populace běžných druhů v České republice sledují, a ukazujeme hlavní výsledky, které toto sledování přineslo.

Processes influencing biological diversity can be studied using common birds. The authors present the ways in which common bird populations have been monitored in the Czech Republic, as well as the main outputs from the monitoring.