Mračňák Theophrastův (Abutilon theophrasti) je méně známá invazní rostlina z čeledi slézovitých (Malvaceae), původem z Číny, která se začíná šířit i v České republice. Není běžná a uniká pozornosti, ale je na seznamu karanténních plevelů. Častěji ji lze nalézt v Polabí a v okolí Prahy a Brna. Ze severní Moravy je známo pouze několik mapovacích čtverců s jejím výskytem, proto byl zajímavý její nález v září 2009 na opuštěném poli v Ostravě. Zaznamenali jsme několik desítek kusů této rostliny, je zde možné riziko šíření do okolních zemědělsky využívaných polí.

The velvetleaf (Abutilon theophrasti) is a less-well known invasive plant from the family Malvaceae. It originates in China and has started to spread into the Czech Republic. It is not a common plant, but it is on the check-list of quarantine weeds. It is often found in the surroundings of the Labe river and in the surroundings of Prague and Brno. Only a few findings of this plant from northern Moravia are known, which is why its discovery in September 2009 on a deserted field in Ostrava is interesting. We saw a few dozen specimens of this plant. There is also a risk of its spread to nearby fields used for agriculture.