Rozloha subalpínského a alpínského bezlesí není v České republice nijak závratná, je limitována pouze na naše nejvyšší pohoří: Krkonoše, Králický Sněžník a Hrubý Jeseník. Avšak i přes svou malou rozlohu hostí unikátní flóru a faunu, především díky dlouhodobému a izolovanému vývoji. Jedním z příkladů glaciálního reliktu je i přes 60 let nezvěstná jesenická ploštice: klopuška Pithanus hrabei. Jde o druh subalpínských trávníků s holarktickým rozšířením, který přežil na vrcholcích Jeseníku od doby ledové až doposud. Ohrožen je až nyní, a to zarůstáním jeho biotopů nepůvodní borovicí klečí.

There are not many subalpine and alpine meadows in the Czech Republic. These biotopes are just limited to the highest mountains here: Krkonoše, Králický Sněžník and Hrubý Jeseník. Despite their small area and thanks to their long and isolated historical development they host unique flora and fauna species. Pithanus hrabei, which went missing for over sixty years, is such an example of glacial relict species from the Hrubý Jeseník mountains. It is undoubtedly bound to alpine meadows and is endangered by the expansion of allochtonous Mountain Pine forest in the Hrubý Jeseník Mts.