Autor popisuje několik případů neobvyklého potravního chování – konzumaci jepice rodu Cleon slunéčkem čtrnáctitečným (Propylea quatudecimpunctata) a konzumaci měkkých pletiv rašících větviček javorů u dospělců roháčka kovového (Platycerus caprea).

The author describes records of unusual feeding behaviour in insects, namely predation of the 14-spot Ladybird (Propylea quatuordecimpunctata) on mayflies of the genus Cleon and feeding of soft tissues in germinating maple twigs by stag beetle Platycerus caprea adults.