Paviánec kipunji (Rungwecebus kipunji), původně nazývaný mangabej horský, je nový africký primát odborně popsaný v roce 2005 pouze na podkladě fotografií. V té době byl považován za pralesní druh mangabeje (rod Lophocebus), avšak následné detailní zkoumání tělesných a kosterních znaků a zejména analýzy tkání na molekulární úrovni ukázaly překvapivě na příbuznost se savanovými paviány (rod Papio). Z toho důvodu byl paviánec zařazen do nového rodu Rungwecebus, pojmenovaném podle hory Rungwe (Tanzanie), kde byl poprvé pozorován. České jméno nové opice bylo vybráno ve spolupráci se širokou veřejností v rámci akce „Pojmenuj opici“ Českého rozhlasu (populárněvědný magazín Meteor).

Použitá a doporučená literatura:
Trevor J. a kol., 2005: The Highland Mangabey Lophocebus kipunji: A New Species of African Monkey. Science, 308: 1161–1164

The Kipunji (Rungwecebus kipunji), formerly also known as the Highland Mangabey, is a new African monkey described scientifically in 2005 based only on photographs. At that time zoologists placed this rainforest monkey in the category of mangabeys (genus Lophocebus), however, subsequent detailed examinations of the monkey's physical characteristics and analysis of samples of tissue on a molecular level suggested surprisingly that its closest relatives are savanna baboons in the genus Papio. This is why it was placed in the new genus Rungwecebus, named after Mt. Rungwe (Tanzania) where the Kipunji was first observed.