Mikroorganismy se brání mechanismům rozpoznávání mimikrami, maskováním, inhibičními aktivitami a dezinformací. Každá část procesu rozpoznávání může být přerušena nebo falzifikována. Někteří parazité dosahují úniku z imunity rychlou proměnou svých antigenů. Imunitní systém jejich eukaryotických hostitelů čelí této strategii mikrobů využitím nezměrného množství antimikrobiálních látek, receptorů, signalizačních molekul a jiných faktorů. V tom spočívá obdivuhodná komplexnost imunitního rozpoznání a odpovědi.

Microorganisms counteract recognition mechanisms by crypsis, camouflage, inhibitory action and disinformation. Each part of the recognition process can be inhibited or falsified by any of these. Some parasites manage to evade immunity by quickly changing their antigens. The immune system of their eukaryotic hosts copes with this strategy by using innumerable different antimicrobial factors, receptors, signalling molecules and effectors. This is the reason for the admirable complexity of immune recognition and response.