Tento díl seriálu přibližuje další druhy ostřic (Carex) z čeledi šáchorovitých (Cyperaceae), a to suchomilné, lesní, alpínské, synantropní druhy a též druhy v České republice vzácné a mizející.

This serial article describes further species of the genus Carex of the family Cyperaceae, namely xerophilous, forest, alpine and synantropic species, as well as rare species or species endangered by extinction.