Variabilitu druhové diverzity nočních motýlů a jejich početnosti monitorovala 30 let trvající studie (od roku 1981) za pomoci dvou světelných lapačů ve středu mokřadní olšiny Černiš (49º00΄ N, 14º26΄ E) v jižních Čechách a v nedaleké zemědělské krajině s rybníky. Během výzkumu bylo identifikováno více než 920 druhů nočních motýlů. Sledována byla druhová pestrost, bionomie, okruh živných rostlin a především populační dynamika. Rozhodující data bylo možné získat jen na základě dlouhodobého monitorovacího projektu v biotopově chráněném území. Přehled výsledků a bibliografie viz Terrestrial Arthropod Reviews 1(2): 155-163 (2008).

The temporal variability of moth diversity and abundance has been monitored for the last 30 years since 1981 by nightly light trapping during the growing seasons of the alder carr wetland in South Bohemia (49º00΄ N, 14º26΄ E). The moth community of identified 920 species was analysed for species richness, bionomic (selection) strategies and population dynamics. The long term monitoring data obtained are critical for predicting patterns of wetland biodiversity and conservation implementations. For the project outlines and bibliography see Terrestrial Arthropod Reviews 1(2): 155-163 (2008).