Předmětem článku jsou morfologické, taxonomické a ekologické poznámky ke všem sedmi evropských druhům václavek (Armillaria). Určování těchto hub je dosti obtížné, zejména ve skupině A. cepistipes – A. gallica, zatímco druhy A. socialis, A. ectypa, A. ostoyae, A. mellea a do značné míry i A. borealis jsou makroskopicky od sebe odlišitelné.

Morphological, taxonomic and ecological notes are made here on all seven European species of the genus Armillaria. However, their identification is rather difficult, especially in the A. cepistipes – A.gallica group, whereas A. socialis, A. ectypa, A. ostoyae, A. mellea, and partly also A. borealis, are easily distinguishable.