Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze i v letošním roce pokračovala v soutěži fotografií, vědeckých ilustrací a modelů – Věda je krásná II. Výsledky soutěže byly vyhlášeny v listopadu 2010 a představeny na výstavě, příklady nejlepších prací byly představeny i v tomto příspěvku.

At the Charles University Faculty of Science in Prague, a competition entitled "Science Is Beautiful II" has launched. In November 2010 the exhibition showing the winning works was opened and examples of some works are presented in this article.