Národní park Iguazú (Parque Nacional Iguazú), který byl ustanoven již v roce 1934, se rozkládá kolem 275 vodopádů na argentinském i brazilském břehu Río Iguazú. I přes neustálé výkyvy teplot a vzdušné vlhkosti je zde vysoká koncentrace rostlinných i živočišných druhů, dokonce některých velmi vzácných. Vzhledem k náročnému a nepřístupnému terénu je však fauna prozkoumána jen částečně. Pro turisty a amatérské přírodovědce je tento národní park místem, kde na relativně malé ploše mohou pozorovat ohromující množství exotických organismů, včetně fotogenické koncentrace stovek vodopádů.

Iguazu National Park (Parque Nacional Iguazú), which was established in 1934, is situated around 275 waterfalls on the Argentine and the Brazilian bank of the Río Iguazú. Despite the permanent fluctuations of temperature and air humidity, there is a high concentration of plant and animal species, some of them very rare. Due to the demanding and inaccessible terrain the fauna is only partially explored. For tourists and amateur naturalists this national park is a place where within a relatively small area an overwhelming number of exotic organisms may be observed, as well as a photogenic concentration of hundreds of waterfalls.