Skáloskokanovití (Petropedetidae) jsou nedávno vylišenou čeledí žab z afrického kontinentu. Velmi zajímavé jsou výrazným pohlavním dimorfismem v době rozmnožování a též svým chováním – souboji a hlídáním terestrických snůšek samci. Článek shrnuje současné znalosti o těchto žábách a je doplněn o poznámky učiněné autory při pozorování skáloskokanů na lokalitě Mt. Fungom (Kamerun).

Petropedetidae are a recently described family of frogs from the African continent. They are very interesting for their sexual dimorphism and for behavior connected with reproduction – fighting among males and care of terrestrial clutches. The article summarized current knowledge about these frogs and it is supplemented by observation notes made by the authors at Mt. Fungom (Cameroon).