Vnitrodruhová variabilita ve zbarvení mnoha druhů slunéček (Coleoptera, Coccinellidae) nám umožňuje porozumět mechanismům, jak je vzor s tečkami tvořen a jak se dědí. Adaptivní termální melanismus, který nalézáme u kukel a dospělých slunéček, je výsledkem dědičného polymorfismu nebo fenotypové plasticity.

Intraspecific variability in the colour pattern of many ladybird beetles (Coleoptera, Coccinellidae) enables us to understand the mechanisms behind how the spotted pattern is made and inherited. Adaptive thermal melanism in pupae and adults is driven by genetic polymorphism in some species and phenotypic plasticity in others.