V článku jsou představeny různé příklady motýlů a brouků se schopností kovového nebo perleťového zbarvení, které je výsledkem fyzikálních jevů provázejících styk světelných paprsků s povrchem hmyzího těla.

In this article various examples of butterflies and beetles with metallic or pearly colouring are presented. The colouring results from physical processes at the interface between light rays and the insect body surface.