Opad jehličnatých dřevin je kolonizován ohromným množstvím druhů hub, většina z nich nám ale zůstává skryta vzhledem ke svým mikroskopickým rozměrům. Přitom jsou tyto druhy nesmírně zajímavé, neboť hýří rozmanitými morfologickými strukturami, mají svou specifickou funkci a roli v opadu a i v současnosti je mezi nimi možné najít druhy nové pro vědu.

Coniferous litter is colonized by a great number of fungal species, but the majority of them remain concealed due to their microscopic size. However these species are immensely interesting, because they possess diverse morphological structures, have a specific function and a role in the litter and even nowadays new species may be discovered.