V sérii článků budou popisovány objevy fosilních savců typických pro území bývalého Československa resp. současné České republiky. V první části jsou obecně charakterizovány různé typy nalezišť kosterních zbytků. Následující pokračování budou věnována historickým a současným nálezům a jejich porovnání s podobnými výskyty jinde ve světě.

In a series of articles the record of fossil mammals that are significant within the territory of the former Czechoslovakia or the present-day Czech Republic will be described. In the first part, different types of sites of fossil vertebrates are characterized in general. In the following issues, historical and recent records will be reported and compared with similar ones elsewhere in the world.