V poslední části seriálu jsou přiblíženy někteří zástupci z čeledi šáchorovitých (Cyperaceae), suchopýry (Eriophorum) a suchopýrky (Trichophorum), a významné a zajímavé druhy sítinovitých (Juncacea), sítiny (Juncus) a biky (Luzula), rostoucí v České republice.

The last part of this series of articles presents some sedges (Cyperaceae), namely cotton-grasses (Eriophorum) and bulrushes (Trichophorum), and significant and remarkable species within the rush family (Juncaceae), i.e. rushes (Juncus) and wood-rushes (Luzula) occurring in the Czech Republic.