Spolupráce pracovišť Akademie věd České republiky a vysokých škol vytváří nezbytné synergické efekty pro rozvoj vědy a vzdělanosti v České republice a přispívá k efektivnímu zhodnocení vložených veřejných prostředků v souladu s tezí Wilhelma von Humbolta, že “mezi univerzitami a akademiemi by mělo docházet k živé výměně a plodné konkurenci”.

Co-operation between the Academy of Sciences of the Czech Republic institutes and universities has been providing the necessary synergistic effects for scientific and educational development in the Czech Republic. It also contributes to the effectiveness of public funds spent, enhancing fruitful competition as well as vital dialogue between both sides.