Záchrana ohrožených druhů zvířat je považována za jedno z nejdůležitějších poslání zoologických zahrad. Ty se však potýkají s tím, že musí chov mnoha druhů omezovat, protože o odchovy není zájem a reintrodukce není možná. Práci zoologických zahrad komplikují veterinární a byrokratické předpisy paralyzující genetický management. Znovu roste výchovná úloha zoo ve společnosti, s důrazem na záchranu ohrožených druhů v přírodě (in situ).

The protection of endangered animal species is considered one of the most important functions of zoos. However, they come up against the fact that they must restrict the breeding of many species as there is no interest in rearing them and reintroduction is not possible. The activities of zoos are further complicated by the veterinary and bureaucratic regulations that paralyse genetic management. The educational role of zoos has been increasingly appreciated in broader society, with an emphasis on protecting endangered species in the wild – in situ.