Caldenal tvoří společenstva semiaridních lesů subtropického až mírného pásu střední Argentiny s dominantním druhem Prosopis caldenia. Od počátku 20. stol. byla značně exploatována kácením a využívána pro pastvu dobytka. Oheň, který zde byl přirozeným a nyní je i umělým činitelem, zásadně ovlivňuje obnovu caldenalu. Článek přináší základní údaje o tomto společenstvu a vlivu pastvy i ohně na jeho strukturu a biodiverzitu.

Caldenal is a semi-arid forest ecosystem in subtropical and temperate regions of Central Argentina, dominated by Prosopis caldenia. Since the beginning of the 20th century, Caldenal has been affected by wood harvesting and livestock grazing. Fires, both accidental and intentional, have played a key role in Caldenal regeneration. This paper describes the characteristics of these forests and addresses the effect of grazing and fire on their structure and biodiversity.