V rozporu s vžitými představami nevlají interfázní chromozomy náhodně jádrem. Jsou organizovány do chromozomálních teritorií sloužících k efektivní regulaci genové exprese, ale majících za následek i vznik řady nádorových onemocnění.

Literatura:
Aiden a kol., Science 326 (2009): 289–293
Branco & Pombo, Plos Biol. 4 (2006): e138
Comings, Am. J. Hum. Genet. 20 (1968): 440–460
Cremer & Cremer, Eur. J. Histochem. 50 (2006): 223–272
Meaburn & Misteli, Nature 445 (2007): 379–381
Pollister, Exp. Cell. Res. Suppl II. (1952): 59–74
Ramamurthi & Losick, Proc. Natl. Acad. Sci. 106 (2009): 13541–13545
Sotoglou a kol., Science 320 (2008): 1507–1510
Vogel & Schroeder, Humangenetik 25 (1974): 265–297

Contrary to previous views, interphase chromosomes do not flutter randomly across the nucleus. They are organized into chromosomal territories utilized for effective regulation of gene expression, but also responsible for the onset of many cancers.