Na světě žije přibližně 500 druhů pokoutníků (čeleď Agelenidae). V Evropě se jich vyskytuje 150, v České republice 10. Důležitým znakem této čeledi je nápadný pár dvoučlánkových zadních snovacích bradavek. U pokoutníků rodu Agelena jsou tyto bradavky obzvláště nápadně prodloužené, jejich druhý článek je téměř dvakrát delší než článek první. Dalším významným rozlišovacím znakem pokoutníků je přítomnost alespoň čtyř tenkých senzorických chlupů (trichobotrií) na hřbetní straně chodidlového článku prvního páru nohou. Letošním pavoukem roku byl evropskými arachnology vyhlášen jeden zástupce této skupiny, a to pokoutník nálevkovitý (Agelena labyrinthica).

An important characteristic of the funnel-web spiders (family Agelenidae) is the prominent pair of two-segmented posterior spinnerets. In the genus of Agelena these are further elongated – with the second segment almost twice the length of the basal segment. In terms of size, the Common Labyrinth Spider can be regarded as moderately large: males typically reach 8–12 mm; females 10–14 mm body length. In the Czech Republic the spider is quite common in lowlands as well as in highlands, preferring sunny, dry habitats with low vegetation and sparse shrubs and bushes.