Forenzní genetika je jednou z nejmladších disciplín používaných právním systémem pro prokázání viny či neviny. Forenzní genetika udělala od svého objevu v roce 1984 obrovský technologický pokrok, jen citlivost testů se zvýšila více než 10 000krát. I když je chybovost DNA analýz relativně nízká, musí být vždy zajištěna možnost nezávislého přetestování vzorků.

Forensic genetics is one of the youngest disciplines used in the judicial system to prove guilt or innocence. Forensic genetics made a giant technological leap forward since its discovery in 1984 and the sensitivity of the tests has improved more than 10 000 times. Although the error rate of the DNA analysis is relatively low, special arrangements allowing independent re-analysis of the samples is necessary.