Článek mapuje rozšíření česneku hranatého v přeloučském Polabí. Celkem se podařilo zjistit 8 lokalit výskytu, přičemž jednoznačně nejbohatší lokalita se nachází na loukách u Opatovického kanálu.

This article presents recent distribution of Mouse Garlic (Allium angulosum) in the Elbe River basin near Přelouč (eastern Bohemia). In total, eight sites were confirmed. The largest population occurs on meadows near the Opatovice Canal.