Článek přináší poznatky o vlivu fytofágního hmyzu na chráněný endemický druh oměje v České republice a dokládá složité vzájemné vztahy druhů v chráněných ekosystémech.

The impact of phytophagous insects on the protected endemic helmet flower Aconitum firmum subsp. moravicum has been addressed and its protected ecosystem complexity has been documented.