Zástupci tropického andského rodu Lasiocephalus (hvězdnicovité) tvoří dvě růstové formy – liány osidlující horský les a polokeře osidlující nadlesní biotopy (páramo). Cytometrické a molekulární analýzy naznačují konvergentní vývoj růstových forem během opakované kolonizace párama.

In the tropical Andean genus Lasiocephalus (Asteraceae), two growth forms can be recognized – montane forest climbers and subshrubs of habitats above the timber lime (páramo). Flow cytometry and molecular markers suggest the convergent evolution of these growth forms during the repeated colonization of páramo habitats.