Zvěšinec zední a dymnivka žlutá jsou nepůvodní druhy české flóry, pro které jsou charakteristická druhotná stanoviště na zdech. Tyto jihoevropské druhy byly u nás odedávna pěstovány jako okrasné skalničky a časem u nás zcela zdomácněly. Jejich výskyt závisí především na pěstování v minulosti, do okolí se na přilehlé zdi šíří především pomocí mravenců (myrmekochorie). Z ostatních pěstovaných druhů na zdi zplaňují častěji např. některé okrasné stromy a keře, letničky či trvalky – tyto se zde však oproti zvěšinci a dymnivce vyskytují jen krátkodobě a netvoří výraznější porosty.

Cymbalaria muralis and Corydalis lutea are alien plants in the Czech flora, which colonize secondary wall habitats. Their originate from southern Europe and became naturalized in the Czech Republic. The occurrence of these plants mostly depends on their cultivation in the past – they are dispersed mostly by ants (myrmecochory) on adjacent walls. Ornamental trees and shrubs and some ornamental annuals and perennials escape onto walls, too, but their occurence is usually accidental and only temporary.