Parazitické rostliny získávají vodu, minerální živiny a organický uhlík od svých hostitelů pomocí specializovaných struktur – haustorií, která jsou u většiny druhů nápadně podobná. Klíčovou vlastnost však představuje mechanismus napojení na cévní svazky hostitele, který je do značné míry charakteristický pro jednotlivé funkční skupiny a evoluční linie parazitických rostlin.

Parasitic plants acquire water, mineral nu­trients and organic carbon from their hosts via specialized organs called haustoria, which are strikingly similar among individual species. However, the contact mechanism between the host and parasite vascular systems presents the key feature characteristic of individual functional groups and evolutionary lineages of parasitic plants.