Motolice parazitující v játrech a centrální nervové soustavě lidí a zvířat jsou stále hojně rozšířeny na celé Zemi. Mohou působit nezanedbatelné zdravotní i ekonomické problémy, a proto jsou možnosti jejich potlačení trvale žhavými náměty mnoha vědeckých projektů. Kromě poznání ontogenetického vývoje, způsobu přenosu a patogenity těchto parazitů je v popředí zájmu i studium jejich biologicky aktivních molekul (např. histolytické či metabolické enzymy, dominantní antigeny), jejichž poznání může vést ke spolehlivější diagnostice, efektivnější léčbě a prevenci onemocnění vyvolaných motolicemi.

Flukes parasitizing the liver and central nervous systems of humans and animals are still widespread all over the world. They can cause serious health and economic losses, so the means of their eradication are a hot topic for many research projects. Besides a description of trematode development, transmission and pathogenicity, there is a study of biologically active parasite molecules (e.g. histolytic and metabolic enzymes, immunodominant an­ti­gens). A characterization of these mole­cu­les may lead to a reliable diagnosis, effective treatment and prevention of diseases.