Zpracování zřetelných a na budoucnost zaměřených zásad politiky životního prostředí v jednotlivých demokratických zemích v 80. letech 20. stol. bylo významným krokem. Nakládání s krajinou a přírodou, stejně jako kvalita životního prostředí všeobecně, se staly věcí veřejného zájmu, podléhající politickému rozhodování. Pokud jde o samotnou krajinu, každá země tím získala možnost přihlásit se ke své krajině jako součásti národního přírodního a kulturního dědictví a rozhodnout o tom, jak chce a bude toto své dědictví dále uchovávat, využívat a rozvíjet. Ze zkušeností jednotlivých zemí postupně vyrůstala i politika životního prostředí Evropské unie a koncepce práce s krajinou na evropské úrovni.

Since the 1980s the landscape and environment in general have become part of public interest in democratic European countries. Developments in the Netherlands and Germany show good examples of building up a societal and political awareness of the importance of nature and the landscape for the quality of human life. The high standard of ecological research and well-organized landscape planning contributed strongly to this process of change. In the EU, environmental policy has become an important issue in its political agenda.