Kružník Rossmaesslerův (Gyraulus rossmaessleri) je drobným plžem z čeledi okružákovitých (Planorbidae). Na rozdíl od ostatních našich kružníků je považován za druh striktně evropský s centrem rozšíření ve střední Evropě a absencí na západ od povodí Rýna. Stejně tak se odlišuje od ostatních kružníků obývaným stanovištěm. Kružník Rossmaesslerův je vázán především na různé periodické mokřady a tůně. V České republice patří mezi kriticky ohrožené druhy. Znám je z povodí Labe z okolí Teplic, z povodí Odry z CHKO Poodří, okolí Opavy a také z Frýdlantského výběžku. V povodí Dunaje byl u nás zjištěn na jižní Moravě v okolí Břeclavi a Lednice a také v CHKO Litovelské Pomoraví. Ochrana mokřadů a přirozeného vodního režimu v nivách je zřejmě tím nejdůležitějším, co lze udělat pro záchranu tohoto druhu u nás.

Gyraulus rossmaessleri is a small (4–7 mm) Ram’s-horn snail belonging to the family Planorbidae. As opposed to other related species this mollusc is considered to be strictly European with its centre of distribution in Central Europe. This snail prefers temporary wetlands and pools. In the Czech Republic is a critically endangered species and its occurrence is known from several areas (e.g. in the Elbe River basin around Teplice, NW. Bohemia; in the Odra River basin around Frýdlant, N. Bohemia, and Opava, Silesia; and in the Danube River basin it is known e. g. from the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area, C. Mo­ravia). Protection of wetlands and flood­plains is probably of greatest importance for the survival of this species.