Podobně jako v předchozím případě sladkovodních vápenců v Tuchořicích (Živa 2011, 2: 90–93) i fosilní doklady někdejšího života v severočeských hnědo­uhelných pánvích byly známy již kolem r. 1900. Ty však pocházely z hlubinných dolů či šachet, první objev se podařil v Prokopské (později Mariánské) šachtě jihozápadně od Mostu (Schlosser a Hibsch 1902, Schlosser 1910, Hibsch 1929). Stejné vrstvy odhalila současná povrchová těžba.

An Early Miocene mammalian assemblage from the brown-coal seam in the North Bohemian tectonical rift is reported. The diversifïed fauna is compared with ano­ther poor assemblage of the same age but of quite different paleoenvironmental conditions – in deposits of a hot spring travertine cascade in the southern margin of the same rift in Tuchořice.