V minulých deseti letech probíhal na území Českého středohoří intenzivní průzkum rozšíření rostlin čeledi Orchidaceae, který byl završen vydáním souhrnné publikace. Přes značný ústup řady běžných druhů i vymizení některých vzácnějších ve 20. století, se do současnosti dochovaly některé bohaté lokality jako jsou Bílé stráně u Litoměřic nebo Bohyňská lada na Děčínsku. Trendy posledních let dokonce naznačují mírné šíření některých dříve vzácnějších druhů orchidejí. Jedenáct druhů je v~území považováno za vyhynulé.

In the past ten years an intensive survey of the Orchidaceae family has been conducted in the České středohoří Mts., culminating in the release of a summary publica­tion. Many of the species have reduced their area of living and some of them be­came extinct. But there are still some rich localites, such as the Bílé stráně Nature Reserve near Litoměřice and the Bohyňská lada Nature Reserve near Děčín. Trends in recent years suggest a slight spread of formerly rare species of orchids.