Drobné šupinky, z kterých motýli odvozují svůj vědecký název, pokrývajcí kromě křídel i ostatní části motýlího těla jsou modifikované chloupky nacházející uplatnění v mnoha důleži-tých životně důležitých funkcích jako v termoregulaci, ochraně před ultrafialovými paprsky, pro let a zejména ve zbarvení. Supibnky mají různý vzhled, většinou jsou ploché, jiné chloup-kovité nebo specializované jako androkonia k vylučování pohlavních feromonů přitahujících jedince opačného pohlaví. Vnitřek i povrch šupinek má složitou strukturu. Zbarvení je podmíněno jednak uvnitř uloženými pigmenty, jednak optickými jevy na prostorové mřížce. Různobarevné šupinky utvářejí nekonečné kombinace nápadných i nenápadných ornamentů, jejichž úkolem je chránit motýla před nepřáteli anebo přilákat pozornost pohlavního partnera.

The tiny scales covering both the butter­flies’ wings and body are modified hairs providing various fundamental functions including insulation and thermoregulation and aiding gliding flight and colouration. Most scales are lamellar, while other forms may be hair-like or specialized as androconia exuding sexual pheromone. The lumen or surface of the scales has a complex structure. It induces colour either due to the pigmentary colours contained within or due to optical phenomena based on its three-di­mensional structure. The various scales display a large diversity of vivid or indistinct patterns helping the butterfly to protect it­self by camouflage and mimicry, as well as helping it to attract mates.