Třetí díl seriálu se věnuje výlučně různým ptačím figurám na vlajkách českých měst a vesnic. Vůbec nejčastější jsou orlice, což je dáno přebíráním nejstaršího českého knížecího symbolu - svatováclavské orlice. Mnohem méně se na vlajkách vyskytují orlové a to vzhledem k dodnes živým antimonarchistickým náladám. Na vlajkových listech jsou zastoupeny labutě, čápi, sovy, volavky, ledňáčci, havrani, vlaštovky, skřivani. Z domácího ptactva pak husy, kachny a kohouti. Z exotických ptáků se objevili dokonce i pelikáni a papoušci. Autoři vlajek se opět často inspirovali mluvícími názvy a máme tak obce jako Therestorks (Tučapy), Crow Estate (Vranová Lhota), Thrush-Cottage (Drozdov), Falcon-Town (Sokolov). Sky-Larks (Skřivany) nebo Little Swallows (Vlaštovičky) s vyobrazením příslušných ptáků.

The third part is devoted to various figures of birds in the flags of Czech towns and villages. The most common is the eagle, which comes from selecting the oldest symbol of the Czech princes – the St. Wenceslas eagle. Much less present on flags are double-headed eagles, because of still ex­tant anti-royalist sentiments. Swans, storks, owls, herons, kingfishers, crows, swallows and larks are represented on flags, while the domestic birds include geese, ducks and cocks. As for exotic birds, even pelicans and parrots have made an appearance. The creators of these flags have been inspired by the eloquent names of municipalities – such as Falcon-Town (Sokolov) or Little Swallows (Vlaštovičky) with drawings of the respective birds.