Vyšší rostliny obývající jihoamerická páramos oplývají velkým bohatstvím růstových forem. Polštáře, přisedlé růžice, plazivé keříky, drobnolisté keře i bizarní obří stonkové růžice mohou představovat přizpůsobení na extrémní podmínky páramos (především noční mrazíky a sezónní sucho). Probíhající fylogenetické výzkumy radiujících páramových skupin poukazují na vysokou rychlost jejich evoluce a dokládají opakovaný vznik obdobných růstových forem v rámci téže skupiny.

Vascular plants of Andean páramo are characterized by a striking diversity of growth forms. Cushions, rosettes, prostrate dwarf shrubs, microphyllous shrubs and giant columnar rosettes could be an adaptive re­sponse to the extreme páramo environment (night frosts and drought). Recent phylo­genetic studies conducted on several groups radiating in páramo documented their ra­pid diversification and the recurrent origins of similar growth forms within a single group.