Ritualizované souboje patří k nejnápadnějším interakcím samečků ještěrek čeledi Lacertidae. V případě ještěrky zelené mají tyto souboje více či méně stereotypní průběh a sestávají se z pěti základních fází. Tyto fáze jsou popsány a fotograficky dokumentovány v případě konkrétní populace ještěrek zelených z blízkého okolí Prahy.

Ritualised combats are the most remark­able male-male interactions in lacertid li­zards. In the Lacerta viridis male-male combats run a more or less stereotypical course consisting of five basic phases. Individual combat phases are described and documented in the case of the wild population of L. viridis living in close vicinity to Prague.