Na vrcholu evoluce živorodosti ryb je bezesporu mechanismus výživy embryí u čeledi Goodeidae. Tento mechanismus je oproti ostatním živorodým skupinám poměrně mladý; vyvinul se teprve před 9 miliony let, ve svrchním miocénu. Důkazem je drobná fosilní gudea Tapatia occidentalis, která byla objevena v roce 1971 poblíž mexické Guadalajary, a jejíž anatomie nese jasné znaky živorodosti. Přestože se jedná o poměrně moderní čeleď, její druhy mají jen minimální variabilitu a většina si je navzájem velmi podobná. Článek popisuje výživu embryí a neobvyklou anální ploutev samců.

At the top of the evolution of fish viviparity there is definitely a mechanism for embryo nutrition in the family Goodeidae. This mechanism is relatively young, compared with other groups of viviparous fish, they evolved just 9 million years ago, in the Upper Miocene. The proof is a small fossil Gudea Tapatio occidentalis, discovered in 1971 near Guadalajara, Mexico, with anatomy which bears clear signs of vivipari­ty. Although it is a relatively modern fami­ly, the species have minimum variation. This article describes the nutrition of embryos and the unusual male anal fin.