Podčeleď Fabeae (dříve Vicieae) zahrnuje jedny z nejdůležitějších luskovin, jmenovitě Lathyrus (hrachor, 160 druhů); Lens (čočka, 4 druhy); Pisum (hrách, 2 druhy); Vicia (vikev, 140 druhů) a monotypický rod Vavilovia. Analýza fylogenetických vztahů je potřebná pro porozumění původu a různorodosti této skupiny, ekonomicky a ekologicky důležité čeledi bobovitých (Leguminosae.) Hrách (Pisum sativum L.) patřící mezi nejstarší domestikované plodiny, je v současnosti třetí nejvýznamnější luskovinou, jejíž semena se využívají díky vysokému obsahu bílkovin jako potravina i krmivo. Příspěvek se také zabývá otázkami genetické diverzity ve vztahu k evoluci druhu i jejímu hospodářskému využití.

The Fabeae tribe contains some of the most important grain legume crops, namely La­thyrus, Lens, Pisum, Vicia and the monotypic genus Vavilovia. Reconstructing its phylogenetic relationship is essential for understanding the origin and diversifica­tion of this economically and ecologically important group of the Leguminosae. Pea (P. sa­tivum) as one of the oldest domesticated crops, is the third most widely grown legume. This study also links the genetic diversity to species evolution as well as agronomical use.