Koniklece (rod Pulsatilla) patří mezi nápadné, časně zjara kvetoucí rostliny otevře­ných stanovišť. V naší květeně se vyskytuje pět původních druhů, všechny jsou však vzácné a mizejí, a proto figurují mezi zvláště chráněnými rostlinami. Hlavní příčinu jejich ústupu lze spatřovat v sukcesních změnách na stanovištích (především zarůstání) v důsledku upuštění od tradičních forem obhospodařování. Na příhodných lokalitách, na nichž mohou růst pohromadě různé druhy konikleců, přistupuje další riziko a tím je mezidruhové křížení. Nebezpečí hybridizace spočívá zejména v jejím často obtížném odhalení, které se neobejde bez použití moderních botanických technik. Ty se ukázaly být velice užitečné i při studiu našeho nejčastěji udávaného hybridního taxonu – koniklece Hackelova.

The genus Pulsatilla (pasque flower) contains about 30 species distributed mainly in the mountains of the northern hemi­sphere. Several species can grow in sympatry and be involved in interspecific hy­bridization. High phenotypic variation of parental taxa, however, precludes unam­biguous hybrid determination. Genome size was found to be a~reliable species-specific marker which can elucidate patterns and processes in mixed po­pulations.